Nieuws / Klimaatneutraal vervoer

Klimaatneutraal vervoer

Klimaatneutraal vervoer

Sinds geruime tijd zijn wij voor bijna alle zendingen overgeschakeld naar 100% gerecycled materiaal dat voorzien is van het FSC keurmerk voor milieuvriendelijke producten. Dit is slechts een deel van het proces, waardoor we steeds verder op zoek blijven gaan naar milieuvriendelijke oplossingen.

Een ander belangrijk onderdeel is transport. Vervoer is voor veel bedrijven de grootste CO²-uitstoter. Deze uitstoot verminderen of neutraliseren is goed mogelijk.
De samenwerking met o.a. DHL Parcel is onze stap naar deze 0% emissie. Tegen 2050 wil DHL Parcel wereldwijd de CO²-uitstoot terugbrengen tot nul. Dit is nog een lange weg, maar ook nu wordt er al hard gewerkt om deze uitstoot maximaal te reduceren. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op elektrisch vervoer in de last mile, waardoor alle pakjes met DHL Parcel in 2025 al emissievrij zullen afgeleverd worden bij de consument.
Daarnaast wordt er ook getest met andere brandstoffen die tot 90% minder CO² uitstoot.

Toch is er nog een deel wat (nog) niet gereduceerd kan worden. Om de resterende uitstoot terug te dringen tot nul, zet DHL Parcel een nieuwe stap vooruit. Hiervoor hebben ze het GoGreen compensatieprogramma opgestart. Via dit programma compenseren zij de CO² die ze (nog) uitstoten. Dit doen ze door te investeren in duurzame partners, projecten en initiatieven. Per pakket compenseert DHL Parcel de uitstoot voor elke klant die deelneemt aan het GoGreen compensatieprogramma.
Ook Out2Send neemt deel aan dit compensatieprogramma, zodat ook uw zendingen zoveel als mogelijk klimaatneutraal worden verzonden naar de consument.